زمان ارسال هر کالا بر اساس موجود بودن در انبار چین یا ایران متفاوت می‌باشد، قبل از خرید به زمان ارسال نوشته شده در توضیحات هر کالا توجه نمایید.

 

اطلاعات مربوط به ثبت سفارش ها

ما اطلاعات داده های شما مبتنی بر سفارشات را برای پردازش سفارش شما ذخیره و نگهداری می کنیم، این اطلاعات بصورت محرمانه در اختیار ما خواهد بود و تحت هیچ شرایطی در اختیار رقبای شما یا افراد ثالث جهت بهره برداری اقتصادی قرار نخواهد گرفت و ایده تجاری شما نزد آمر باقی خواهد ماند.

 

 

دیدگاه‌ها

هنگامی که بازدیدکنندگان نظرات خود را در سایت می‌نویسند، ما اطلاعاتی را که در فرم نظرات و همچنین بازدید کننده‌ها ارائه می‌شود جمع آوری می‌کنیم ’s آدرس IP و رجیستر عامل کاربر مرورگر برای کمک به تشخیص هرزنامه.

 

 

رسانه

اگر تصاویر را به وبسایت آپلود کنید، نباید آپلود تصاویر با داده‌های مکان جغرافیایی (EXIF GPS) شامل شود.

 

 

فرم‌های تماس و کوکی‌ها

اگر شما نظر خود را در سایت ما ثبت کنید یا سفارشی را ثبت سفارش کنید ممکن است برای ذخیره نام، آدرس ایمیل و وب سایت خود در کوکی‌ها تصمیم گیری کنید. اینها برای راحتی شما هستند، به طوری که شما مجبور نیستید دوباره جزئیات خود را پر کنید زمانی که نظر دیگری را ترک کنید. این کوکی‌ها یک سال طول خواهد کشید.

 

 

حقوقی که بر روی داده‌هایتان دارید

اگر در این سایت حساب کاربری دارید یا نظرها را ترک کرده اید، می‌توانید درخواست دریافت یک فایل صادر شده از اطلاعات شخصی که ما در مورد شما نگه می‌داریم، از جمله هر گونه داده‌ای که برای ما ارائه کرده اید. همچنین می‌توانید درخواست کنید که ما هر گونه اطلاعات شخصی که در مورد شما نگه داریم پاک کنیم. این شامل اطلاعاتی نیست که ما مجبور به نگهداری آنها برای اهداف اداری، قانونی یا امنیتی باشیم.

 

 

داده‌های شما را به کجا ارسال می‌کنیم

داده های شما در مراکز داده های ما نگهداری می شود این داده ها بصورت محرمانه نزد ما خواهد ماند اما اگر به هر دلیلی مراجع قضایی درخواست داده های شما را نمایند ما مبتنی با دستور رسمی قضایی بی درنگ آن را در اختیار آنها قرار می دهیم.

در این صورت ما هیچ وظیفه اطلاع رسانی به شما را در این خصوص نخواهیم داشت.

 

 

چگونه از اطلاعات شما حفاظت می‌کنیم

ما داده های شما را در سرور های اصلی و پشتیبان برای همیشه نگهداری می کنیم این داده در مرکز پردازش آمر نگهداری می شوند.

 

چگونه اطلاعات شما در خارج از کشور محافظت می شود؟

رهگیری و سامانه یکپارچه آمر چین بصورت خاص تنها با شماره سفارش رهیابی می شود در نتیچه هیچ یک از اطلاعات شخصی شما و اطلاعات سفارش، اطلاعات سازمان شما تحت هیچ شرایطی در اختیار شرکت یا دولت چین یا کشور ثالث قرار نمی گیرد و تمام مسیر رهگیری حتی در دفاتر خارجی و ایستگاه های آمر بر مبنای بارکد کد سفارش می باشد.